Chào mừng bạn ghé thăm Website Trường THCS Sào Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

TIÊU ĐIỂM

LIÊN ĐỘI SÀO NAM - TÂY HỒ KẾT HỢP TỔ CHỨC SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2023-2024 CHỦ ĐỀ : YÊU SAO YÊU ĐỘI 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

         

🌿Trường THCS SÀO NAM: Tuyên truyền phòng chống ma tuý và bạo lực học đường- vì một môi trường an toàn, lành mạnh🌿

         

🍀🍀🍀Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2023-2024. 🍀🍀

         

🏵️ Mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp, 01 cuốn sách hay, 01 tấm gương sáng 🏵️

         

🏵️ Mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp, 01 cuốn sách hay, 01 tấm gương sáng 🏵️

         

SỬ DỤNG ÁP PHÍCH TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ TRƯỜNG HỌC

         
 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

  TRANG NHẤT  THÔNG BÁO VÀ TUYỂN SINH

  Bản tin cập nhật ngày 09/05/2010 (GMT+7)

Lịch xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh lớp 10 năm 2010

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Theo công văn số 1078/SGDĐT-GDTrH ngày 07/4/2010 của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, trường THCS Sào Nam thông báo Lịch xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh lớp 10 năm 2010, cụ thể như sau:

Ngày 12/4/2010 (14 giờ): Hội nghị hướng dẫn công tác xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh lớp 10 và thi TN trung học phổ thông, tại hội trường Sở GD&ĐT.

Ngày 21/4/2010 (14 giờ): Hướng dẫn công tác xét tốt nghiệp, tuyển sinh lớp 10, tại hội trường Sở GD&ĐT. (Thành phần: Phó trưởng phòng PGD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở).

Đến ngày 29/4/2010: Các trường THCS hoàn thành việc kiểm tra học kì 2 đối với lớp 9.

Ngày 29/4/2010 (14giờ): Hướng dẫn nhập dữ liệu xét TN THCS và tuyển sinh lớp 10, tại hội trường Sở GD&ĐT. (Thành phần: Giáo vụ các trường THCS, chuyên viên Tin học các PGD&ĐT).

Đến ngày 08/5/2010: Các trường THCS hoàn thành việc tổng hợp kết quả, xếp loại cuối HK II và cuối năm lớp 9. (Thành phần: Giáo vụ các trường THCS nhận hồ sơ đăng kí tuyển sinh lớp 10 tại Công ty CP Sách-TB Đà Nẵng và phát cho học sinh).

Đến ngày 14/5/2010: Các trường hoàn thành việc xét tốt nghiệp THCS. Tổ chức họp cha mẹ học sinh lớp 9 thông báo kết quả học tập của học sinh, phổ biến quy chế xét TN THCS và Quy định tuyển sinh lớp 10 THPT.

Từ ngày 15/5/2010 đến ngày 20/5/2010: Học sinh nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển vào lớp 10 tại trường THCS.


Từ ngày 18/5/2010 đến ngày 21/5/2010: Các Phòng GD&ĐT tổ chức các đoàn kiểm tra hoặc kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp của các trường THCS .
- Các Phòng GD&ĐT duyệt kết quả tốt nghiệp THCS của các trường.
- Các trường THCS cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh.

Ngày 20/5/2010:
- Các trường THCS nộp về Sở: Đĩa chứa dữ liệu thí sinh đăng kí dự tuyển lớp 10 (Phòng CNTT-KTKĐCL).
- Các trường THCS nộp về Phòng GD&ĐT quận, huyện:
+ Đĩa dữ liệu danh sách cán bộ, giáo viên đề nghị coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10
+ Bảng thống kê số liệu học sinh dự tuyển vào lớp 10 (không lập danh sách).


Ngày 24/5/2010:
- Các trường THCS nhận tại Sở bảng tổng hợp số liệu học sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 từng trường THPT (NV1 và NV2) để thông báo rộng rãi cho học sinh và cha mẹ học sinh biết
- Các Phòng GD&ĐT, các trường THPT nộp về Sở: Đĩa dữ liệu danh sách cán bộ, giáo viên đề nghị coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10
Từ 24/5/2010

Đến 16 giờ ngày 29/5/2010: Các trường THCS giải quyết cho học sinh xin thay đổi nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 đăng kí dự tuyển vào lớp 10.

Ngày 31/5/2010 (chậm nhất 16giờ): Các trường THCS nộp danh sách và hồ sơ học sinh xin thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 về Sở (Phòng CNTT-KTKĐCL).

Ngày 07/6/2010 (8 giờ đến 10 giờ):
- Các trường THCS, THPT nhận tại Sở Bảng danh sách thí sinh ghi tên dự thi tuyển sinh lớp 10.
- Các trường THCS tổ chức kiểm dò dữ liệu lần cuối.

Ngày 08/6/2010 (14 g đến 16 giờ): Các trường THPT cử người nhận toàn bộ hồ sơ đăng kí dự tuyển vào lớp 10 do các trường THCS bàn giao, tại hội trường Sở GD&ĐT.

Từ ngày 09/6/2010 đến ngày 13/6/2010:
- Các trường THPT tổ chức kiểm tra hồ sơ học sinh dự tuyển, phân hồ sơ theo từng hội đồng thi, từng phòng thi.
- Các trường THCS thông báo cho học sinh biết Số báo danh, Hội đồng thi. Phát Giấy báo dự thi cho học sinh.

Ngày 14/6/2010 (8 giờ đến 10 giờ):
- Các trường THPT, các Phòng GD&ĐT nhận danh sách giáo viên coi thi, chấm thi tại Sở.
- Các trường THCS nộp lại Sở (Phòng CNTT-KTKĐCL) Bảng danh sách thí sinh ghi tên dự thi sau khi đã kiểm dò.

Từ ngày 16/6/2010 đến ngày 17/6/2010: Các trường có đặt Hội đồng coi thi cử người nhận giấy thi, giấy nháp, hồ sơ thi tại Công ty CP Sách TB trường học ĐN.

Ngày 18/6/2010 (14 giờ): Họp Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư kí các Hội đồng coi thi (theo quyết định) tại hội trường Sở GD&ĐT.

Ngày 19/6/2010 (14 giờ):
- Tại các Hội đồng coi thi: Họp lãnh đạo, thư kí, ban bảo vệ phục vụ, làm việc với chính quyền địa phương, kiểm tra cơ sở vật chất,...
- Các trường THPT chuyển giao toàn bộ hồ sơ thí sinh (đã phân theo từng phòng thi) cho các HĐ coi thi (từ 14 giờ đến 15 giờ)

Ngày 20/6/2010 (8 giờ):
- Họp toàn thể Hội đồng coi thi lần thứ nhất
- Kiểm tra hồ sơ thí sinh
- Nhận đề thi do Sở chuyển đến
- Tổ chức cho thí sinh học tập nội quy thi (Các trường THCS, các HĐ coi thi thông báo học sinh tập trung tại HĐ coi thi lúc 14 giờ)

Ngày 21/6/2010: Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 tại các HĐ coi thi:
- Buổi sáng : Từ 8 giờ 00, thi môn Ngữ văn (120 phút)
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00, thi môn Tiếng Anh (60 phút)

Ngày 22/6/2010: Tiếp tục tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 tại các HĐ coi thi:
- Từ 8 giờ 00, thi môn Toán (120 phút)
- Từ 11giờ đến 12 giờ 30: Các HĐ coi thi nộp bài thi và hồ sơ thi về HĐ chấm thi.

Ngày 23/6/2010 (8 giờ): Họp Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư kí các HĐ coi thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn và HĐ kiểm tra tuyển sinh lớp 6 THCS Nguyễn Khuyến (theo quyết định) tại hội trường Sở GD&ĐT.

Ngày 24, 25 và 26/6/2010: Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (theo lịch riêng)


Ngày 25/6/2010: Tổ chức kiểm tra tuyển sinh lớp 6 THCS Nguyễn Khuyến:
- Buổi sáng : Từ 8 giờ 00, kiểm tra môn Tiếng Việt (90 phút)
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00, kiểm tra môn Tóan (90 phút)

Từ ngày 26/6/2010 đến ngày 30/6/2010: Hội đồng làm phách làm việc

Ngày 01/7/2010 (8 giờ): Họp lãnh đạo Hội đồng chấm thi (Chủ tịch, các Phó CT, Thư kí tổng hợp, Tổ trưởng) tại HĐ chấm thi.


Ngày 01/7/2010 (13 giờ 30):
- Họp toàn thể Hội đồng chấm thi
- Thảo luận đáp án, biểu điểm theo từng bộ môn

Ngày 02/7/2010 (14 giờ): Các trường THCS cử người nhận lại toàn bộ hồ sơ đăng kí dự tuyển vào lớp 10 do các trường THPT bàn giao, tại hội trường Sở GD&ĐT.

Từ ngày 01/7/2010 đến ngày 10/7/2010: Hội đồng Chấm thi làm việc.

Từ ngày 15/7/2010 đến ngày 20/7/2010: Phúc khảo bài thi

Nguồn Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng
Quay lại In bản tin Gửi bản tin cho bạn  

 CÁC TIN LIÊN QUAN:

THÔNG BÁO (10/09)
Lễ Khai Giảng Năm Học 2023-2024 (05/09)
Kế hoạch và triển khai chương trình tuyên truyền về ATGT (16/09)
Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT (23/08)
Danh sách học sinh lớp 6 Trường THCS Sào Nam (01/09)
Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 (14/08)
Thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 (07/08)
Số liệu học sinh đăng kí vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019-2020 (14/05)
Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT (08/10)
Công Văn 1429/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ thiết kế bài giảng điện tử cấp thành phố năm học 2018-2019 (23/05)
Nội dung Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp (07/11)
Tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng 2015 (22/04)
Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển sinh năm học 2015-2016 (29/07)
Thông báo thứ 5 tuần này mọi CB,GV tập huấn sổ điểm điện tử (11/10)
Hải Châu: Học sinh phải có hộ khẩu nhập từ ngày 1-1-2008 trở về trước (08/06)

 

Xem tin ngày:

 

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nhập từ khoá cần tra cứu

Chọn:

   

XEM LỊCH

 

LIÊN KẾT NHANH

 
Văn bản   Tham luận
     
 

Thời khoá biểu   Lịch công tác
     
 
Giáo án   Phần mềm
     

LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Số lần đã truy cập: 2058655

  Đang truy cập: 12

 Trang thông tin điện tử trường THCS Sào Nam

Địa chỉ: 52 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3897808

 

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn